Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Gelo Oy/Ennakkolippu.com lippu- ja fanituotemyynti (Y-tunnus: 2372011-5)
Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
ennakkolippu@ennakkolippu.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Lahtinen
puhelin: 010 231 7200

Rekisterin nimi

Ennakkolippu.com asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimitus ja laskutus
 • Asiakaspalvelun suoritus
 • Markkinointi
 • Mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys
 • Palvelun kehittäminen, mukaanlukien datan kerääminen koneoppivan järjestelmän materiaaliksi
Henkilötietojen käsittelyn peruste: EU Tietosuoja-asetus, 6 artikla kohdat a, b c ja d.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika tai -vuosi, kirjautumistiedot, uutiskirjeen tilaus, tilaushistoria ja ostoskori.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakaan ilmoittamat tiedot. Toiminnassa kertyvät tilaustiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Maksuvälittäjä maksujen suorittamista varten.
Yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille tilausten toimittamista varten.

Kaikille tapahtumanjärjestäjille luovutetaan tilastotietoja lipun ostajista.

Tapahtuman luonteen niin vaatiessa (esimerkiksi koulutustapahtumat) tapahtumanjärjestäjälle luovutetaan tarvittavat tiedot osallistujista. Tapahtumanjärjestäjällä on mahdollisuus nähdä yksittäin lipun ostajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteeet

Rekisterin säilyttämiseen käytettävä laitteisto on sijoitettu vartioituihin tiloihin, joihin kulku kulku on rajoitettu vain kulkuluvallisille henkilöille.
Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjäoikeuksilla ja niihin pääsy vaatii tunnistautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kulku tilaan, jossa rekisteritietoja pääsääntöisesti käsitellään, on tallentavan kameravalvonnan piirissä.
Henkilörekisterin varmuuskopioita koskevat samat suojausperiaatteet kuin varsinaista rekisteriä. Varmuuskopio on lisäksi suojattu vahvalla salauksella.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet:
 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Viimeksi päivitetty 14.9.2020.
Takaisin
Copyright © 2024 Ennakkolippu.com.